Przebudowa kotłowni osiedlowej na zakład produkcyjny z zapleczem biurowym

architekt Gdańsk

Przedmiotem opracowania był projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku kotłowni na cele produkcyjne z zapleczem administracyjnym w Gdańsku Orunii.
W zakresie dokumentacji było wykonanie projektów instalacji wewnętrznych wod-kan, przeniesienie węzła C.O. i elektroenergetycznej. Na terenie działki zaprojektowano utwardzone dojścia i dojazdy do budynku, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz uzupełnienie ogrodzenia działki od strony północno – wschodniej.

architekt Gdańskarchitekt Gdańsk