Przebudowa kotłowni osiedlowej na budynek mieszkalny wielorodzinny

architekt Gdańsk

Przedmiotem niniejszego opracowania był projekt budowlany przebudowy kotłowni osiedlowej na dwa budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej.
Przedmiotowy budynek znajduje się w Gdańsku Osowa.

architekt Gdańsk